top of page
Spolek
IMG_2169.JPG

Montessori v Jeseníku

V tomto videu se můžete více dovědět o snahách členů spolku, učitelů a dalších nadšenců, kteří se snaží o to, aby se Montessori pedagogika v Jeseníku zdárně zabydlela.

Za kamerou stál zkušený filmař Jan Štindl.

proč spolek?

Život Montessori tříd je spojen s řadou aktivit, které přesahují rámec běžné základní školy. Přes velkou podporu vedení školy i města Jeseník, není možné veškeré aktivity realizovat bez spolupráce s dalšími subjekty - jedná se především o rodiče dětí, sponzory a další příznivce.

proto!

Nejvhodnějším způsobem, jak tyto aktivity zastřešit, je činnost spolku, tedy právnické osoby charakteru veřejně prospěšného spolku. V současnosti je spolek koncipován  jako sdružení učitelů, rodičů a dalších dospělých osob, kteří mají zájem stát se aktivními účastníky činností spolku.

Členství

Členství ve spolku vzniká na základě vyplnění přihlášky do spolku Spolek Montessori Jeseník, jejím odevzdáním předsedovi spolku a zaplacením členského příspěvku, který je stanoven na 500 Kč/kalendářní rok. Členský příspěvek je možné uhradit převodem na účet spolku do konce srpna.

příspěvek

Pro provoz Montessori tříd je nad rámec podmínek zajištěných školou zapotřebí zajistit výuku materiálně i personálně. Za účelem zajištění těchto podmínek Spolek Montessori Jeseník po celou dobu docházky dětí do Montessori tříd vybírá měsíčně příspěvek na výuku 1300 Kč na jedno dítě.

Spolek

Kontakt

Palackého 10, Jeseník 790 01

IČ: 08211019

číslo účtu: 131-441990257/0100

jesenik.monty@gmail.com
Tel: 733 741 532 

předsedkyně:

Kristýna Hanulíková

členové výboru:

Radek Mika

Petr Kabelík

Veronika Otáhalová

Barbora Wormová

Jan Hanulík

Martina Tomaníková

Příští členská schůze:

29. srpna 2023, 16:30
 

Stoh souborů

Podpořte nás

Pokud byste nás mohli jakkoliv finančně podpořit formou jednorázového či pravidelného finančního daru, či zakoupením vybavení, osobním nasazením, sehnáním finanční pomoci apod., budeme velice vděčni a neopomeneme Vás zmínit i na našich stránkách:

 

Číslo účtu: 131-441990257/0100

 

Předem díky za jakoukoliv podporu naší činnosti.

Spolek Montessori Jeseník

Podporují a sponzorují nás

logo-reptisk-ve-ctverci-200x200.gif

Farnost Jeseník

Rodan Hojgr (Naturfyt – Bio s.r.o.)

Jesenická poliklinika

Klimatis Zlín

Kamil Kavka (positivJE)

Město Jeseník

Petr Vítek (Impact Hub Praha)

Vendula Koňaříková

Marek Herman

bottom of page