Montessori na základní škole

Předškolní vzdělávání v Montessori pedagogice má svou návaznost na Základní škole Jeseník. Ve školním roce 2021/22 jsou otevřena již dvě trojročí s celkovým počtem 41 žáků.

IMG_3468.JPG.jpg

Výuka

Výuka v trojročí probíhá v tříhodinovém Montessori bloku. Děti si volí témata a jsou motivovány k vlastnímu objevování. Vzdělávací obsah je nabízen formou lekcí v daný čas, Časy lekcí se píší na tabuli. Děti si volí své činnosti na základě nabídky a svých plánů (denních, týdenních, měsíčních).

Setkání na elipse probíhá ke konci dne jako hodnocení nebo při důležitých sděleních a řešení problému souvisejících s celou třídou. Po obědě se děti vrací do třídy a probíhá dokončování práce či nabídka lekcí z oblastí výtvarné, či polytechnické výchovy. Jeden den v týdnu probíhá také ve venkovní učebně formou pozorování přírody a je zaměřen na posílení vztahů ve skupině a na rozvíjení pohybových dovedností.

Kritéria přijímání žáků sledujte na webu školy.

zsjesenik.cz

Dění ve třídě můžete sledovat na blogu.

montessorijesenik.blogspot.com
BB39A830-023C-400B-B734-638235A3CAD1.jpeg