top of page
IMG_0851.jpeg

Montessori na základní škole

Předškolní vzdělávání v Montessori pedagogice má svou návaznost na Základní škole Jeseník. Ve školním roce 2023/24 jsou otevřeny dvě třídy s celkovým počtem 54 žáků.

V Montessori třídách učíme podle školního vzdělávacího programu Montessori pro život, který vychází z Rámcového školního vzdělávacího programu RVP ZV.
Všechny děti pracují ve věkově smíšených kolektivech:
Ve třídě mladších dětí jsou ročníky 1.-3. a ve třídě starších ročníky 4.-6.

Principy v našem přístupu

respekt

Chování učitele k dítěti je vždy plné respektu k jeho individualitě jako k hotovému člověku. Učitel je rádce i partner, který dítěti pomáhá na jeho cestě objevování a učení se, projevuje maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost k dítěti.

objevování

Potřeba učit se, porozumět okolí a vyznat se v souvislostech je v nás zakódováno přímo geneticky. Při výchově a učení stačí respektovat individuální vývoj a využít senzitivní fáze každého dítěte, což je klíčový princip výchovně vzdělávací činnosti Montessori pedagogiky.

samostatnost

neboli svobodná práce, protože dítě si může zvolit:
co = jaký materiál si vybere, jakou oblast, na čem bude pracovat a o čem chce získat další informace
kde = vybírá si místo, kde bude ve třídě pracovat
kdy = dítě nepracuje na povel či podle zvonění, každé dítě je na určitou věc „naladěno“ v jinou dobu
s kým = může pracovat samo, ve dvojici, ve skupině

odpovědnost

Učitel dává dítěti možnost svobodné volby ve výběru činností, ale současně preferuje a pomáhá vybírat činnost pro dítě, které se nedokáže samo rozhodnout. Učitel podporuje a pomáhá dětem, které pomoc potřebují. Snaží se postupně doprovodit dítě do stádia vlastní odpovědnosti.

trojstupňová výuka

Tato metoda je vhodná zejména pro předškolní věk, případně pro plynulý přechod některých dětí do základní školy a pouze při některé učební látce. Spočívá ve třech stupních: pojmenování učitelem, znovupoznání, aktivní ovládání.

izolace
vlastnosti

Základní didaktický princip pedagogiky M. Montessori. Izolovaná vlastnost musí být zřetelně vyjádřená. Vzniká tak výrazný, a tím snadno postižitelný rozdíl. Výrazný rozdíl se postupně zmenšuje, úkoly jsou stále obtížnější, dítě při jejich plnění dosahuje větší vnímavosti a pozornosti.

práce
s chybou

Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a jako bohatý zdroj nových poznatků. Materiály a pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě vždy samo mohlo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu - vlastní chyby tak napomáhají v dalším učení.

práce
s pochvalou

Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje. S pochvalou se zachází přiměřeně tak, aby se dítě nestalo na pochvale závislé. Dítě má cítit sebeuspokojení z práce, kterou dělá; nedělat práci pro uspokojování představ dospělého, pro pochvalu nebo známky. Pochvala je využívána zejména u nových a nejistých dětí k navození pocitu bezpečí a jistoty.

senzitivní fáze

Jsou to zvláštní období největší vnímavosti k získávání určitých schopností a dovedností. Trvají jen určitou dobu a nenávratně se zakončí, ať už jsou využity nebo ne. Člověk se nikdy jisté věci nenaučí tak snadno, jako v příslušné senzitivní-citlivé fázi.

hodnocení

Používáme slovní hodnocení, které je ve srovnání se známkami výstižnější, objektivnější, více motivuje a podporuje dítě v učení.

Zápis

Pro školní rok 2023/24 je přijímání nových žáků uzavřeno. Pro školní rok 2024/25 bude možnost se zapisovat na základě formuláře umístěného od září zde a na stránkách školy. Kritéria pro přijetí jsou uveřejněna také na webu školy.

www.zsjesenik.cz
IMG_20220413_091138.jpg
B2.jpg

Kdo ve škole učí?

Barbora Wormová

učitelka 1.–3. třídy

(724 176 754)

Jan Hanulík

učitel 4.–6. třídy

(775 049 574)

Radka Těšíková

učitelka 4.–6. třídy

Martina Tomaníková

asistentka 1.–3. třídy

Marie Dorničáková

 vychovatelka v družině

(773 917 902)

Corrie Bubik

učitelka anglického jazyka

Natálie Nováková

učitelka anglického jazyka

Radim Klosowski

učitel tělocviku

bottom of page